Projects

PROSJEKTERAUDIENS Group


Audiens NORGE er i en rivende utvikling og vår kompetanse er i stadig utvikling og omfatter alle leveranser og tjenester innen kunst og kulturformidling.
VIVACE Klang anlegg er et satsningsområde, men vi leverer også grunnakustikk, Sceneteknisk , lyd og bilde.