Brukeruttalelser

FAQ


Hva sier musikere og brukere i kulturhus med variabelt klangsystem?


Sanganlegg og mindre PA vil ofte ikke lenger være nødvendig. Foruten den effektive døgnutnyttelsen ved at man kan ha flere forskjellige typer arrangementer fortløpende uten store forberedelser, vil man også få et attraktivt rom for utøverne. (innstudering, øvelser etc.) Lokalet vil også i mange tilfeller bli et naturlig førstevalg for dirigenter, orkesterledere og solister.