Kostnad

FAQ


Hva koster et VIVACE/VICELLO klanganlegg?


En investering i et elektroakustisk klanganlegg må sees i en større sammenheng. Foruten ideell akustikk til alle type akustiske arrangementer, vil lydforberedelsene bli meget enkle, og i mange tilfeller bortfalle. Sanganlegg og mindre PA vil ofte ikke lenger være nødvendig for teater, seminar, kor, korps og andre akustiske arrangementer. Foruten den effektive døgnutnyttelsen, vil man også få et attraktivt rom for utøverne. Et elektroakustisk anlegg skreddersys og to identiske anlegg finnes ikke. Et VIVACE anlegg av typisk norsk kulturhusstørrelse (+/- 350 seter) vil ligge rundt 1,8 mil. Et VICELLO system for mindre rom som auditorier og kirker vil kunne leveres til ca. 750 000,-.