Oppbygging

FAQ


Hvordan er et elektroakustisk anlegg bygget opp og hvordan fungerer det ?


Etter diskret installasjon hvor høyttalere og mikrofoner er mest mulig skjult, fininnstilles anlegget til å gi rommet de ønskede forhåndsprogrammerte akustiske egenskaper. Ferdig programmert gjør systemet det mulig å kontrollere akustikken i et rom. Mikrofonene henter lyden fra rommets egne reflekterende flater og prosesserer denne via en matriseforsterker. Systemet bruker i utgangspunktet lite av den direkte lyden fra scenen, men fanger opp lydrefleksjonene i selve rommet.  Den ”opprinnelige” akustiske informasjonen behandles i matrise prosessoren, og distribueres deretter til et gitt antall høyttalere plassert i forhold til rommets størrelse, og beskaffenhet.