Troverdighet

FAQ


Er resultatet troverdig?


Det er ofte knyttet en god del skepsis til slike løsninger, særlig i prestisjefylte lokaliteter, som har lang historie og tradisjon for akustiske framførelser. Motstanden skyldes ofte puristiske eller ideologiske grunner, men også erfaringer med at elektroakustiske løsninger kan produsere kunstige bi effekter, som ikke vil kunne oppleves i et passivt rom, så det er på sin plass med litt skepsis. Kvalitetsnivået på enkelte av disse systemene er nå av en slik karakter, at de nå ikke lenger produserer bi – effekter av uakseptabel art, og nå både kan bøte på svakheter i balansen i rommet, og i tillegg gi muligheter for å kunne skape/ programmere fleksible rom som vil ”passe” til nesten et hvert tenkelig prosjekt. Dette er enfordel man vanskelig kan oppnå med passive løsninger (refleksjonsflater etc).