VIVACE vs VICELLO

FAQ


VIVACE eller VICELLO klanganlegg?


Størrelsen på anlegget kalkuleres i forhold til størrelsen på rommet. I mindre rom hvor behovet f.eks entydig er mer etterklang, kan man greie seg med et enkelt VICELLO system. Slike rom er kan være oppspillsrom, øvingsaler og mindre kirker. Rommet på da ikke overstige 1500 kubikkmeter. Har man behov for en mer omfattende kontroll på lyden trenger man et VIVACE system.