Priseksempel

VIVACE

SYSTEM FORSLAG

Contact:

Alle som henvender seg til oss, kan uten forpliktelser få et Vivace system forslag utarbeidet spesifikt for aktuell scene. Systemforslaget inkluderer komplett utstyrsliste, forslag til plassering, og monterings kostnadKomponent liste

Antall komponenter og størrelsen på anlegget i en installasjon avhenger av salens størrelse og dens naturlige akustikk. Bildet under er et eksempel som angir et typisk distrikts kulturhus med 200-300 seter: